GOLD68

Hướng dẫn cài đặt Game trên thiết bị IOS

Bước 1: Mở trình duyệt Safari và truy cập vào địa chỉ https://gold68.vip/.
Bước 2: Sau khi truy cập bạn nhấn vào Tải IOS trên trình duyệt.
Bước 3: Sau khi truy cập bạn nhấn vào Install (Download).
Bước 4: Sau đó chọn Cài đặt
Bước 5: Vào Cài Đặt -> Cài Đặt Chung -> Quản lý Thiết Bị -> IT & Telecommu... -> Tin cậy ứng dụng
Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công.